Persberichten 2013

1 maart 2013 -- Nieuwe naam en huisstijl voor Huizer van Ieperen

Huizer van Ieperen Accountants Belastingadviseurs heeft vanaf 1 maart 2013 een nieuwe naam: Hills accountants en adviseurs. De naamswijziging van Huizer van Ieperen in Hills accountants en adviseurs, met de bijpassende wijziging in de huisstijl van het bekende rood naar het frisse, heldere blauw en zakelijk grijs, zal menig voorbijganger niet zijn ontgaan. Op de gevel prijken de nieuwe letters in de vernieuwde huisstijl. De nieuwe naam Hills accountants en adviseurs is een speelse verwijzing naar de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg, waar het kantoor al tachtig jaar is gevestigd.

Dienstverlening op hoog niveau
“Naam en huisstijl veranderen, maar de organisatie blijft dezelfde. Onze service en dienstverlening blijven op het hoge niveau dat klanten van ons gewend zijn. En natuurlijk houden onze klanten hun vertrouwde vaste contactpersonen,” zegt Johan Tanis, één van de vier partners bij Hills accountants en adviseurs. Naast Johan Tanis zijn Ramon de Raaij, Leon Labruyère en Humphrey Reket partner bij Hills accountants en adviseurs. Humphrey Reket is in 2012 toegetreden als partner.

Hills accountants en adviseurs is een zelfstandig, middelgroot accountants- en advieskantoor gevestigd aan de Grindweg in Rotterdam. Bij het kantoor werken ongeveer dertig medewerkers die zich op enthousiaste en professionele wijze inzetten voor gevestigde en startende ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, zelfstandige beroepsbeoefenaren, stichtingen, verenigingen en particulieren in de regio Rotterdam en daarbuiten. In de dienstverlening aan klanten speelt advisering een belangrijke rol.