Belastingdienst verstuurt ten onrechte brieven

De Belastingdienst heeft brieven aan belastingplichtigen gestuurd met de mededeling dat de verzending van elektronische kopieën van aanslagen aan hun belastingconsulent is beëindigd. Deze brieven zijn ten onrechte verstuurd en kunnen worden genegeerd. De automatische verzending van deze brieven is inmiddels stopgezet door de Belastingdienst.

Achtergrond

Wat is de achtergrond van het versturen van deze brieven? De EKA (Elektronische Kopie Aanslag) is vervangen door het SBA (Servicebericht Aanslag). De EKA liep tot belastingjaar 2013. Is langer dan 3 jaar geen aanslag opgelegd voor oude jaren, dan stopt de EKA automatisch. Het systeem verstuurt dan een automatische stopzettingsbrief naar de belastingplichtige. Dat is nu ook (ten onrechte) gebeurd.

 Voor alle duidelijkheid: het SBA is dus niet stopgezet.

Vragen over het SBA? Neem dan contact met ons op.